Hat Sanatı Örnekleri

2013-05-12 19:59:00
Hat Sanatı Örnekleri | görsel 1
Hat Sanatı Örnekleri | görsel 2
Hat Sanatı Örnekleri | görsel 3
Hat Sanatı Örnekleri | görsel 4
Hat Sanatı Örnekleri | görsel 5

Devamı

Mevlana Müzesi

2013-05-04 23:34:00

  Mevlana Müzesi, Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın dergâhı olan yapı kompleksinde, 1926 yılından beri faaliyet gösteren müzedir. "Mevlana Türbesi" olarak da anılır. (Yeşil Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört fil ayağı (kalın sütun) üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapı faaliyetler hiç bitmemiş, 19. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması Türbe'ye özel bir önem verilmesini ve iyi korunmasını sağlamıştır. Müze alanı bahçesi ile birlikte 6.500 m² iken, yeri istimlak edilerek Gül Bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır. Bağlı bulunduğu Kültür Bakanlığı'na en çok gelir getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.) Mevlana hakkında menkıbelerin anlatıldığı Ahmed Eflaki'nin kitabı "Arifler'in Menkıbeleri"nde[1] Mevlana'nın babası için türbe yaptırmak isteyen devrin sultanına "gök kubbeden daha görkemlisini yapamayacağınıza göre zahmet etmeyin" dediği rivayeti yer alır.      ... Devamı

Şeb -i Aruz Törenleri

2013-05-04 23:24:00

http://www.youtube.com/watch?v=-hH9Q9tcSXg Devamı

Hikayeler

2013-05-04 23:07:00

  GERÇEK DİNDAR  Mevlâna'nm evinde bir ocak yapmakta olan bir Rum Usta’ya biri şöyle dedi: Niçin Müslüman olmuyorsun? Dinlerin en iyisi İslâm dinidir.”  Rum Usta: Elli yıla yakındır ki İsa dinindeyim." dedi. "Dinimi terk etmek için ondan korkuyor ve utanıyorum." Bu sırada içeriye giren ve konuşmaları duyan Mevlana: İmanın sırrı korkudur." dedi. “Her kim Tanrı'dan korksa. o hıristiyan da olasa din sahibidir, dinsiz değildir."    ÜÇ KELİME   Mevlana bir asırı dolduran hayatını. Şu üç kelime ile özetledi: Hamdım, piştim, yandım.”   İKİ NİŞAN  Mevlâna, bir gün Çelebi Hüsamettin'in çağın bir bilgini hakkında ki bir sorusuna şu cevabı verdi. İnasnda iki büyük nişan vardır: Birincisi aşinalık. İkincisi fedakârlıktır. Bazısında aşinalık var. fedakârlık yok- Bazısında fedakârlık vardır, aşinalık yoktur. Her ikisine de malik olana ne mutlu."    DOĞRU OLSA  Mevlâna. Şemdi bulmaktan umudunu yitirdiği bir sırada, birisi yanına gelerek:  " — Ya Mevlâna.” dedi "Şemsi gördüm." Mevlâna. bu haberden o kadar sevindi ki üzerindeki bütün giysileri çıkarıp, haberciye verdi.  Yanında bulunanlar. Mevlâna'ya Yalan söyledi." dediler. "Niçin giysilerini ona bağışladın." Mevlâna: Bu hediyeleri, onun yalanına verdim. Eğer, doğru söyleseydi, canımı verirdim."   HALİNİZE AĞLIYORUM  Mevlana, oniki yaşlarında iken, babasıyla birlikte bir geziye çıkmıştı.  Konakladıkları bir hanın kapısında, bir kaç tüccarın yüksek sesle konuştuklarında birbirlerine neler söylediklerini duydu. M... Devamı

Mevlevi Tarikatı

2013-05-04 23:09:00
Mevlevi Tarikatı | görsel 1

  Mevlevi törenlerinden birini gösteren insan bibloları, Mevlana Müzesi Mevlevi töreni Mevlevîlik  (Osmanlı Türkçesi: مولويه - Mevleviyye), 13. yüzyılda yaşamış Mevlana Celaleddin Rumi'nin görüşleri ve tasavvufî düşünceleri üzerine, kendisinin ölümünün ardından gelişen tarikat. Tarihi Bir tarikat kurmamış olsa da bunun temellerini attı. Dostlarıyla birlikte sohbet toplantıları düzenler, bu toplantılarda dini konuşmalar yapılır, müzik dinlenir, sema yapılır ve zikredilirdi. Zamanla Mevlana'nın fikirleri yayıldı ve toplantılarına katılmak isteyenlerin sayısı arttı. Bu kişilerin bazıları İran ve Arabistan gibi yabancı ülkelerden geliyorlardı. Mevlana, toplantılara düzen vermek için bazı kurallar koydu. Bu düzen, Mevlevilik tarikatı ritüellerinin kökenini oluşturacaktı. Gönül dostu Şems'i kaybettikten sonra Mesnevi'yi yazdırır. Oğlu Sultan Veled, talebesi Hüsamettin Çelebi ve ardından gelenler bunu geliştirip önce Anadolu'ya daha sonra da diğer yörelere yaymışlardır. Mevlana'nın torunlarından biri de Kütahya'da Dönenler Camii'nde yatmaktadır. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled postnişin (şeyh) olduktan sonra bir tarikat merkezi (tekke) inşa edildi. Bu tekkede Kur'an ve Mesnevi okunuyordu. Böylece mevlevilik, sufi tarikatlardan biri haline geldi. Mevlana'nın, yakınları ve dostlarının defnedilmiş olduğu Konya'daki Yeşilkubbe (Kubbei Hadre), tarikatın manevi merkezi halini aldı. Bugün de pek çok müslüman bu türbeyi ve yanındaki tekkeyi ziyaret etmektedir. Mevleviliğinin başlangıcında sema ayini, dervişlerin vecde gelmesiyle başlıyordu. Ulu Arif Çelebi zamanında semadan önce Kur'an ve gazeller okunmaya başlad... Devamı

Mevlana'nın Vasiyeti

2013-05-04 21:11:00
Mevlananın Vasiyeti | görsel 1

  Hz. Mevlânâ’nın Vasiyeti: Size, gizlide ve açıkta Allah’tan korkmayı, az yemeyi, az uyumayı, az konuşmayı, isyan ve günahları terk etmeyi, oruç tutmayı, namaza devam etmeyi, sürekli olarak şehveti terk etmeyi, bütün yaratıklardan gelen cefaya tahammüllü olmayı, aptal ve cahillerle oturmamayı, güzel davranışlı ve olgun kişilerle birlikte bulunmayı vasiyet ediyorum. İnsanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olanıdır. "Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir" Mevlânâ Celaleddin-i Belhi Rumi (مولانا جلال الدین محمد رومی) Allahın rahmeti üzerinize olsun. Size gelen her iyilik Allah 'tandır, bütün kötülükler nefsinizdendir. Mekanınız cennet, yuvanız huzurlu, kalbiniz Allah ile dolu olsun.  Devamı

Mevlana'nın Güzel Sözleri

2013-05-04 11:04:00

  Önce farenin şerrini defet, sonra bugday biriktirmeye çalış. Insan yüzlü pek çok seytan var, her ele el vermemek gerek.  Herkes herkese bir lokma birşey verebilir ama bogaz bagişlamak, ancak Allah’ın işidir.  Çok insan gördüm, üzerinde elbisesi yok; çok elbise gördüm, içinde insan yok. Tatli suyun bası kalabalık olur.  Putlarin anasi, nefsinizin putudur.  Ecel verileni almadan önce, verilmesi gereken herşeyi vermek gerekir. Nefis üç köseli dikendir, ne türlü koysan batar.  Kusursuz dost arayan, dostsuz kalir.  Bir kimseyi tanimak istiyorsan düşüp kalktıgı arkadaşlarına bak.  Bir şeyi bulunmadigi yerde aramak, Onu aramamak demektir.  Hiç bir el, gönülden gizli bir iş yapamaz.  Bir mum diger bir mumu tutusturmakla işigindan birsey kaybetmez. Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde sasilacak bir sey yok. Sasilacak olan odur ki, bu kuzu, kurda gönül baglamis, asik olmustur.  Ne kadar  bilirsen bil söylediklerin karsindakinin anlayabildigi kadardir. Dogrudan nasihat, kisiyi yaralar.  Hayatta muvaffak olmak için üç sey lazimdir: Dikkat, intizam, çalisma. Her seye dogru demek ahmakliktir, fakat her seye yanlis demek de zorbaliktir.  Akil, ask ve can! Bu üçü üçgendir. Her derde çare, her yaraya merhemdir. Dertli adamin kararsizliklarla, dumanlarla dolu bir evi vardir. Derdini dinlersen o eve bir pencere açmis olursun. *"Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez." Düşüncen gül ise sen gül bahçesisin, diken ise dikenliksin. Komşularından av kapmak aslanlara ayıptır, köpeklere değil. dünya alimin kıymetsiz oyuncağı, delinin... Devamı

Mevlana Soy Ağacı

2013-05-04 20:12:00
Mevlana Soy Ağacı | görsel 1

Devamı

Mevlana Görseller

2013-05-04 00:04:00
Mevlana Görseller | görsel 1
Mevlana Görseller | görsel 2
Mevlana Görseller | görsel 3
Mevlana Görseller | görsel 4
Mevlana Görseller | görsel 5
Mevlana Görseller | görsel 6
Mevlana Görseller | görsel 7
Mevlana Görseller | görsel 8
Mevlana Görseller | görsel 9
Mevlana Görseller | görsel 10
Mevlana Görseller | görsel 11
Mevlana Görseller | görsel 12

Devamı

Ney Dinletisi

2013-05-03 23:51:00

https://www.youtube.com/watch?v=Q0v9w-WjSmQ Devamı

Anadolu Ateşi Semazen Gösterisi

2013-05-03 23:38:00

https://www.youtube.com/watch?v=lStZHKGKBWQ Devamı

Mevlana'nın Yaşadığı Çağ

2013-05-04 03:57:00
Mevlana'nın Yaşadığı Çağ | görsel 1

      Mevlana'nın içinde yaşadığı 13. yüzyıl, Anadolu'nun için için yandığı,Moğol istilasının bütün Asya kıtasını kasıp kavurduktan sonra bu bölgeye yöneldiği ve artık bu yüzyılın ortalarına doğru Selçuklu Devleti'nin yıkılmaya yüz tuttuğu bir çağdır.1220-1237 yılları arasında hüküm süren 1.Alaaüddin Keykubat zamanı Anadolu'nun Moğol saldırısına karşı başta Konya,Kayseri ve Sivas olmak üzere,Şehirler tahkim edilmiş,muazzam surlar ve kaleler yapılmıştır.Aynı zamanda Moğol tehlikesini devrin hükümdarları arasında en iyi gören ve bunun için önlemler alan da bu sultandır.Celalettin Harzemşah'la dostluk ve birlik içinde olmanın önemini kavrayarak,ona aynı din ve milletten olduklarını,bu istila karşısında islam dünyasının kaderinin bu iki sultanın siyaset ve davranışlarına bağlı olduğunu söyleyerek ona bu istilacılarla anlaşmayı tavsiye etti.Fakat Harizm sultanı Moğollar'dan önce bir tehlike yarattı.Bu nedenle iki Türk sultanı mukadder savaş çok şiddetli oldu.Sonuçta Harzemşah müthiş bir yenilgiye uğradı. Başarıları birbiri ardına süren Keykübad'ın henüz genç yaşta,1237 yılındaki ölümüyle açılan boşluğu dolduracak bir sultanın olmayışı ve sonunda Moğol istilası Selçuklu Devleti'nin çöküşüne neden olmuştur. Moğol istilasının yapmış olduğu yıkıntı o kadar büyüktür ki,herbiri birer ilim ve kültür merkezi olan Belh,Merv,Serash,Herat,Hemedan,Isfahan,Meraga,Bağdat ve Musul gibi islam şehirleri yakılıp yıkıldı.Yüzbinleri,hatta milyonları bulan insanlar toptan katledildi.Bu tehlikenin önünden ancak kaçabilen kutulabilirdi.İşte çok sayıdaki Türkmen nüfus,bilgin ve filozof,bu tehlikenin... Devamı

Mevlana'nın Hayatı

2013-05-04 03:49:00
Mevlananın Hayatı | görsel 1

      Kısaca Mevlana,diye tanınan ve asıl adı Muhammed olan Mevlana Celaleddin Rumi,30 Eylül 1207 (H.Rebiülevel 604)tarihinde Beleh'te doğmuştur.17 Aralık 1273(H.5 Cema-ziyalahir 672)tarihinde Konya'da vefat etmiştir. Mevlana'nınbabasından söz ederken,onun ilim bakımından üstün,başka bir deyişle,başka bir değişle köklü bir ilim geleneğine sahip bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini görmüştük.Efkani'nin anlattığına göre Mevlana,daha beş yaşlarında iken çok kere yerinden sıçrar ve heyecan geçirirdi.O derece ki,Bhaddin Veled'in müritleri onu ortalarına almak zorunda kalırlar.Çünkü onun gözlerine gayb aleminden ruhani suretler ve gizli şekiller görünürdü.Sultanü'l Ulema:''Bu sana görünenler,gayb alemindendirler.Kendilerini sana gösteriyorlar.Amaçları seni Allahın lutuf ve inayetine mazhar etmektir.Onlar o alemden sana görünen ve görünmeyen hediyeler ve armağanlar getirmişlerdir''diye gönlünü alırdı. Mevlana,babasıyla birlikte Konya'ya göçerken artık gördüklerini duyduklarını anlayacak bir yaşa gelmiş omalıydı.Çünkü bazan Semarkant'la ilgili anılarını anlatmaktadır.Ayrıca Devletşah ve Cami,göç sırasında Nişabur'da,büyük sufi Feridüddin Attar'ın,Bahaddin Veled'le görüştüğünü ve Mevlana'ya Esrarname adlı kitabının bir nüshasını verdiğini rivayet eder.Gerçekten de Mevlana'nın bu kitaptan sonraları faydalandığını,içindeki bazı hikayeleri Mesnevi'sine almış omasından anlıyoruz. Yine kaynaklara göre Mevlana Larende'de(Malatya)Gevher Hatunla evlenmiştir.Sultan Veled ve Alaeddin Çelebi bu hanımdan çocuklarıdır... Devamı

Mevlana ve Şems

2013-05-04 03:43:00
Mevlana ve Şems | görsel 1

      Mevlânâ,Şems ile Konya'da buluştuğu zaman tamamıyle kemale ermiş bir şahsiyetti.Şems,Mevlanâ'ya ayna oldu.Mevlânâ,Şems'in aynasında gördüğü kendi eşssiz güzelline hayran oldu.Diğer bir ifadeyle Mevlânâ,gönlündeki Allah aşkını Şems'te yaşattı.Mevlânâ'nın Şems'e olan sevgisi,Allah'a olan aşkının ölçüsüdür.Çünkü Mevlânâ,Şems'te Allah cemalinin parlak tecellilerini görüyordu.Mevlanâ açılmak üzere olan bir güldü.Şems ona bir nesim oldu.Mevlânâ bir aşk şarabı idi,Şems ona kadeh oldu.Mevlânâ zaten büyüktü,Şems onda bir gidiş,bir neşve değişikliği yaptı.Mevlânâ ile Şems üzerine söz tükenmez.Son söz olarak şöyle söyleyelim,Şems Mevlânâ'yı ateşledi,ama karşısında öyle bir volkan tutuştu ki,alevleri içinde kendi de yandı.   ŞEMS-İ TEBRİZİ HAZRETLERİ'NİN KONYA'DAN AYRILIŞI Şems ile buluşan Mevlânâ,artık vartini Şems'in sohbetlerine hasretmiş,Şems'in nurlarına gömülüp gitmiş,artık bambaşka bir aleme girmişti.Şems'in cazibesinden yana yana dönüyor,ilahi aşkla kendinden geçercesine Sema ediyordu.Bu iki dostun sohpetlerindeki mukaddes sırrı idraktan aciz olanlar,ileri geri konuşmaya başladılar.Neticede Şems,incindi ve Mevlânâ'nın yalvarmalarına rağmen Konya'dan Şama gitti.(14 mart 1246 perşembe) HAZRETİ ŞEMS'İN KONYA'YA DÖNÜŞÜ Şems'in ayrılığından derin bir ızdıraba düşen Mevlânâ,manzum olarak yazdığı güzel bir mektubu,Sultan Veled'in başkanlığını yaptığı bir kafileyle Şam'a,Şems'e gönderdi.Sultan Veled kafilesiyle Şam'a va... Devamı

Mevlana Hakkında

2013-05-04 03:34:00
Mevlana Hakkında | görsel 1

      Büyük Sufi Molla Cam, 1492 de vefat etmiş büyük bir Mevlana takipçisiydi.Mesnevi için şöyle demiştir. Her ki haned Mesnevira subh u şam Ateş-i duzah ber-u bada haram Mesnev-i manev-i Mevlevi Hest Kuran der-zeban-ı Pehlevi ''Her kim bu Mesneviyi gece gündüz okursa, cehennem ateşi ona haramdır.Bu Mesnevi var ya bu Mesnevi,adeta Fars diliyle yazılmış bir Kuran'dır'' ''NE OLURSAN OL YİNE GEL''   Mevlanadır evliya kutbu bilin Ne kim ol buyurduysa anı kılın Tanrıdan rahmettir onun sözleri Körler okusa açıla gözleri   Sultan Veled ... Devamı